Dormitzer Forst, Februar 2021 / Forêt de Dormitz, Février 2021 (Fotos: Bigott)